28 mrt 2014 17:40

Overdracht van goederen van gemeenten naar hulpverleningszones

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de schatting en de overdracht naar de hulpverleningszones regelt, van goederen die tot de gemeenten behoren en die voor opdrachten van de civiele veiligheid worden gebruikt.

Op 1 januari 2015 treden de hulpverleningszones van de brandweer in werking. Naar aanleiding van de hervorming van de civiele veiligheid, worden goederen van de gemeenten, die voor opdrachten van de civiele veiligheid worden gebruikt, naar de hulpverleningszones overgedragen.

Het ontwerp legt een model van inventaris voor deze goederen vast en omschrijft de regels voor de schatting van deze goederen. De regels van de schatting zijn verschillend naargelang het om roerende of onroerende goederen gaat.

Het ontwerp legt de inventaris- en schattingsregels voor de goederen vast.

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de inventaris- en schattingsregels van de roerende en onroerende goederen van de gemeenten aangewend voor de uitvoering van de opdrachten van de brandweerdiensten