08 nov 2002 16:00

Overdracht van het personeel van de BDBH

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, alsook Mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de overdracht van het personeel van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (BDBH).

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, alsook Mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de overdracht van het personeel van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (BDBH).

Het gaat om de overdracht naar: 1. het Agentschap voor buitenlandse handel en naar de Gewesten; 2. de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.