28 feb 2003 16:00

Overdracht van het personeel van de BDBH

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, en mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een reeks ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de overdracht van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (*).

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, en mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een reeks ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de overdracht van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (*).

Deze ontwerpen vermelden bij naam alle personeelsleden van de BDBH die worden overgedragen naar de gewesten, naar het Agentschap voor Buitenlandse Handel of nog naar de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Overeenkomstig de koninklijke besluiten die deze overdracht regelen (**) werden de 190 personeelsleden van de BDBH, naargelang de taalrol waartoe zij behoren en per dienstorder, ingelicht over de lijst van de betrekkingen per instelling. Daarna hebben zij een keuze kunnen maken. 85% van de personeelsleden werden toegewezen aan de instelling van hun eerste voorkeur. De datum van de overdracht werd vastgesteld op 1 januari 2003 voor de Gewesten en de FOD en op 1 februari 2003 voor het Agentschap voor Buitenlandse Handel. (*) - ontwerp van koninklijk besluit tot overdracht van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel naar het Vlaamse Gewest; - ontwerp van koninklijk besluit tot overdracht van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel naar het Waalse Gewest; - ontwerp van koninklijk besluit tot overdracht van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - ontwerp van koninklijk besluit tot overdracht van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel naar het Agentschap voor Buitenlandse Handel; - ontwerp van koninklijk besluit tot overdracht van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel naar de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. (**) koninklijke besluiten van 18 december 2002