24 apr 2009 11:30

Overdracht van monumenten

Eigendomsoverdracht aan het Vlaamse Gewest

Eigendomsoverdracht aan het Vlaamse Gewest

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de eigendomsoverdracht van monumenten van de federale staat aan het Vlaams Gewest regelt. Het gaat om:

  • de tombe van Pepijn in Landen
  • de Tumuli, drytommenveld in Tienen
  • De verdedigingsgordel in Diest, waaronder de Schaffense poort en de Antwerpsepoort 
  • het domein Prins Karel in Raversijde

Het ontwerp van koninklijk besluit dat eerste minister Herman van Rompuy voorstelde, voert de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen uit.