09 jun 2005 17:00

Overdracht van personeel

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot overdracht van personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw naar de Vlaamse Regering.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot overdracht van personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw naar de Vlaamse Regering.

Het ontwerp verbetert het koninklijk besluit. Bij de overdracht van personeel naar de Vlaamse Regering op 1 oktober 2002 waren vier personen per vergissing overgedragen, aangezien ze niet meer in dienst waren bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw. (*) van 29 september 2002.