25 apr 2003 17:00

Overdracht van personeel naar de Waalse Regering

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de overplaatsing van drie personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie naar de Waalse Regering.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de overplaatsing van drie personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie naar de Waalse Regering.

De Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, heeft deze overplaatsing goedgekeurd.