30 aug 1996 17:00

Overdracht van personeelsleden van de Centrale Dienst voor Contingente
n en Vergunningen naar het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau