24 mei 1996 17:00
Hoort bij Persbericht

Overdracht van personeelsleden van de Regie der Gebouwen naar de Direc
tie voor de Inschrijving van de Voertuigen (DIV)