19 jun 2015 15:33

Overdracht van personeelsleden van de RVA naar het Vlaams Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) naar het Vlaams Gewest. 

In uitvoering van de zesde staatshervorming regelt het ontwerp van koninklijk besluit de overdracht naar het Vlaams Gewest van bepaalde personeelsleden van de RVA. Het gaat om 46 personeelsleden, waarvan 43 worden overgedragen op 1 juli 2015 en 3 op 1 september 2015.

Het gaat om de personeelsleden die de volgende opdrachten uitoefenen:

  • controle van de actieve en passieve beschikbaarheid (opdracht betwiste zaken)
  • administratieve ondersteuning bij de activering van het zoekgedrag naar werk 
  • controle van de dienstencheques
  • erkenning van ondernemingen dienstencheques 
  • tewerkstellingsprogramma's (start- en stagebonus)