17 nov 1995 16:00

Overdracht van personeelsleden van "Het Belgisch Interventie- en
Restitutiebureau" naar het Ministerie van Landbouw