01 jul 2005 17:00

Overeenkomst Algerije

Op voorstel van de heer Karel de Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de Algemene Ontwikkelingssamenwerkingsovereenkomst met de Algerijnse Democratische Volksrepubliek (*).

Op voorstel van de heer Karel de Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de Algemene Ontwikkelingssamenwerkingsovereenkomst met de Algerijnse Democratische Volksrepubliek (*).

Algerije is één van de partners die op basis van de wet van 25 mei 1999 werden weerhouden als partners van de Belgische internationale samenwerking. De overeenkomst schetst het algemene kader waarin de Internationale bilaterale Samenwerking van regering tot regering met Algerije zal verlopen. Prioriteit werd gegeven aan: - vijf sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, landbouw en voedselzekerheid, basisinfrastructuur en maatschappijopbouw, - drie transsectorale thema's: zorg voor het leefmilieu, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en sociale economie. Deze Algemene Overeenkomst laat toe verschillende Bijzondere Overeenkomsten af te sluiten voor elk van de projecten of -programma's die kaderen in het overeengekomen samenwerkingsprogramma. Het indicatief samenwerkingsprogramma dekt de periode 2003-2007 en voorziet 35,9 miljoen euro voor programma's en projecten in de hierboven aangeduide sectoren en thema's. Daarnaast wordt er ook een Fonds voorzien waarmee studie-en expertise-opdrachten voor de Belgisch-Algerijnse ontwikkelingssamenwerking kan worden bekostigd. (*) ondertekend in Brussel, op 10 december 2002.