02 sep 2005 17:00

Overeenkomst BLEU-Azerbeidzjan

De Ministerraad keurde een ontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst (*) inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Azerbeidzjan.
Het ontwerp is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken.

De Ministerraad keurde een ontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst (*) inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Azerbeidzjan. Het ontwerp is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken.

De overeenkomst heeft als doel de economische samenwerking tussen de betrokken landen te versterken. Ze bevat onder meer bepalingen met betrekking tot de rechtvaardige en billijke behandeling van investeringen, een vlugge en adequate schadeloosstelling bij onteigening en de vrije overmaking van inkomsten. Ze voorziet ook in een procedure voor de regeling van de geschillen die kunnen ontstaan tussen een investeerder en het gastland van zijn investering en de mogelijkheid om een beroep te doen op internationale arbitrage. (*) op 18 mei 2004 te Brussel ondertekend door de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, namens de BLEU en Ilham Aliyev, president, namens Azerbeidzjan.