27 nov 2013 16:59

Overeenkomst met Bahrein voor het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van belastingontduiking

De ministerraad gaat akkoord met twee voorontwerpen van wet houdende houdende instemming met een protocol en een overeenkomst met Bahrein over het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van belastingontduiking.

De overeenkomsten volgen grotendeels het OESO-modelverdrag inzake belastingen. Het protocol vervangt de verdragsbepaling die betrekking heeft op de uitwisseling van inlichtingen, zodat de overeenkomst in overeenstemming wordt gebracht met de internationale norm.
Vermits het om gemengde verdragen gaat, moeten ze ook aan parlementen van de gewesten en de gemeenschappen worden voorgelegd. De teksten van de overeenkomst en van het protocol worden gepubliceerd op de website van de administratie van Fiscale Zaken.

Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Manama op 4 november 2007

Protocol, gedaan te Manama op 23 november 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Manama op 4 november 2007