04 apr 2003 17:00

Overeenkomst met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad de overeenkomst 2003 goed die werd afgesloten met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad de overeenkomst 2003 goed die werd afgesloten met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.

Het ontwerp van Overeenkomst 2003 heeft als voorwerp de terbeschikkingstelling door het Centrum van zijn expertise aan de FOD Binnenlandse Zaken en meer bepaald aan de AD Veiligheids- en Preventiebeleid. De expertise van het Centrum zal hoofdzakelijk gaan over situaties waarbij een multiculturele of discriminerende context bepalend is. Sedert 1996 wordt jaarlijks dezelfde overeenkomst afgesloten. Het globaal bedrag van de overeenkomst bedraagt 118.000 euro, aan te rekenen in de begroting van de FOD Binnenlandse Zaken.