11 nov 2021 10:29

Overeenkomst over het gebruik van de muziek op de werkvloer binnen de federale overheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met een overeenkomst over het gebruik van de muziek op de werkvloer binnen de federale overheid.

De overeenkomst kadert in het “UNISONO akkoord” dat de tarieven voor muziekgebruik binnen bedrijven vastlegt, en bepaalt dat de bedragen voor de jaren 2018, 2019, 2020, 2021 door de federale overheid betaald zullen worden aan UNISONO via de Coronaprovisie.

De ministerraad geeft daarnaast mandaat aan: 

  • FOD BOSA om voor de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2021 over te gaan tot de uitbetaling van de overeengekomen bedragen
  • de minister van Economie en de minister van Ambtenarenzaken om met UNISONO verder te onderhandelen over een overeenkomst over het gebruik van de muziek op de werkvloer voor de hele federale staat vanaf het jaar 2022