13 mei 2022 17:22

Overeenkomst over het gebruik van muziek op de werkvloer binnen de federale overheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een overeenkomst goed met UNISONO over het gebruik van muziek op de werkvloer binnen de federale overheid.

UNISONO is een platform opgericht door SABAM, PLAYRIGHT en SIMIM dat de tarieven voor muziekgebruik binnen bedrijven vastlegt. In het kader van de overeenkomst tussen de federale overheid en UNISONO geeft de ministerraad mandaat aan:

  • de minister van Economie en de minister van Ambtenarenzaken om met UNISONO een overeenkomst te sluiten met betrekking tot het gebruik van muziek op de werkplaats voor de hele Federale Staat (met uitzondering van de tien federale wetenschappelijke instellingen die onder Belspo vallen) voor wat betreft de periode vanaf 1 januari 2022 tot 31 december 2022
  • de FOD BOSA om voor het geheel van de Federale Staat de vergoeding te betalen voor de periode vanaf 1 januari 2022 tot 31 december 2022. Vanaf 2022 wordt deze vergoeding beschouwd als een jaarlijkse honorering van een contract met Unisono