30 jan 2015 12:38

Overeenkomst rond de bijzondere vestigings- en functioneringsvoorwaarden van SHAPE op het Belgische grondgebied

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de overeenkomst* tot wijziging en aanvulling van de overeenkomst** tussen het Koninkrijk België en het algemeen hoofdkwartier van de geallieerde strijdkrachten in Europa (SHAPE) inzake de bijzondere voorwaarden voor de vestiging en het functioneren van dit hoofdkwartier op het grondgebied van het Koninkrijk België.

Deze overeenkomst strekt ertoe:

  • de verduidelijking en regularisatie van de situatie van de personen, ten laste van het personeel aangesteld bij SHAPE, die deeltijds zijn tewerkgesteld bij de socio-recreatieve activiteiten die door SHAPE als officiële activiteiten en onder de juridische verantwoordelijkheid van de NAVO worden georganiseerd
  • de regularisatie van het statuut van het personeel van de verbindingscellen die bij SHAPE werden opgericht door de landen die deelnemen aan partnerschappen met de NAVO
  • de aanpassing van de voorrechten toegekend aan het personeel dat is aangesteld bij SHAPE
  • ervoor zorgen dat de toepassing van het Akkoord België – SHAPE op nieuwe organismen van NAVO die bij SHAPE gevestigd worden en aan SHAPE ondergeschikt zijn, automatisch gebeurt

* ondertekend te Brussel op 10 september 2013 

** ondertekend te Brussel op 12 mei 1967