01 jul 2005 17:00

Overeenkomst Senegal

Op voorstel van de heer De Gucht, Minister van Buitenlandse zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake Internationale Samenwerking met Senegal (*).

Op voorstel van de heer De Gucht, Minister van Buitenlandse zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake Internationale Samenwerking met Senegal (*).

Senegal is één van de bilaterale partners die op basis van de wet van 25 mei 1999 en van de beslissing van de Ministerraad van 7 november 2003 werden weerhouden als partners van de Belgische internationale samenwerking. De overeenkomst schetst het algemene kader waarin de Internationale bilaterale Samenwerking van regering tot regering met Senegal zal verlopen. Prioriteit werd gegeven aan vijf sectoren: - gezondheidszorg, onderwijs, landbouw en voedselzekerheid, basisinfrastructuur en maatschappijopbouw; - drie transsectorale thema's: zorg voor het leefmilieu, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en sociale economie worden prioritair gesteld. De Algemene Overeenkomst laat toe om verschillende Bijzondere Overeenkomsten af te sluiten voor elk van de projecten of -programma's die kaderen in het overeengekomen samenwerkingsprogramma. Het indicatief samenwerkingsprogramma dekt de periode 2001-2003 en voorziet 18,6 mioljoen euro voor programma's en projecten in de hierboven aangeduide sectoren en thema's in de regio's Diourbel, Fatick, Koalack en de zone van Saint Louis. Daarnaast wordt er ook in een Fonds voorzien waarmee studieopdrachten voor de Belgisch-Senegalese ontwikkelingssamenwerking kunnen bekostigd worden en een tegenwaardefonds. Er worden ook een aantal studie- en stagebeurzen gegeven. (*) ondertekend in Dakar, op 19 oktober 2001.