05 dec 2003 16:00

Overeenkomst tussen België, Australië en Nieuw-Zeeland

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goed houdende instemming met de overeenkomsten tussen het Koninkrijk België en, enerzijds, de Australische Regering, en, anderzijds, de Regering van Nieuw-Zeeland, betreffende de regeling van "werkvakanties" (*).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goed houdende instemming met de overeenkomsten tussen het Koninkrijk België en, enerzijds, de Australische Regering, en, anderzijds, de Regering van Nieuw-Zeeland, betreffende de regeling van "werkvakanties" (*).

De bedoeling van deze teksten is jongeren (18 tot 30 jaar oud) uit beide landen de kans te geven maximum één jaar in het andere land te verblijven en in die tijdspanne zich in te leven in de levenswijze van het gastland. Jongeren krijgen dus in de eerste plaats de kans een vakantie door te brengen in het andere land en er tevens te werken om hun financiën aan te vullen. De tekst van die akkoorden bepaalt de voorwaarden waaraan de jongeren in kwestie moeten voldoen om in aanmerking te komen en geeft ook aan welke stappen moeten worden ondernomen voor het verkrijgen van de vereiste visa. Verder bepaalt de Overeenkomst ook de rechten en plichten die de onderdanen van beide landen hebben tijdens hun werkvakantie in het andere land. (*) die op 20 november 2002 te Canberra en op 23 april 2003 te Brussel werden getekend.