21 nov 2003 16:00

Overeenkomst tussen België en Albanië

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende de goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië (*), tot het vermijden van de dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende de goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië (*), tot het vermijden van de dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting.

Deze Overeenkomst moet de economische betrekkingen tussen beide staten ten goede komen. (*) ondertekend te Brussel op 14 november 2002