20 mei 2022 14:45

Overeenkomst tussen België en Oekraïne inzake diplomatiek en consulair personeel

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed over de overeenkomst tussen België en Oekraïne inzake de betaalde werkzaamheden van bepaalde gezinsleden van diplomatiek en consulair personeel.

Het voorontwerp van wet is gericht op het vergemakkelijken van het verrichten van betaalde arbeid (als loontrekkende of zelfstandige) door gezinsleden van personeelsleden van enerzijds de Oekraïense diplomatieke zendingen en consulaire posten in België en anderzijds de Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in Oekraïne.

De overeenkomst voorziet dat de belasting- en sociale zekerheidsstelsels van de ontvangende staat van toepassing zijn op alles wat verband houdt met het uitoefenen van de betaalde werkzaamheden.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.