30 jan 2015 12:39

Overeenkomst tussen België en Senegal betreffende luchtvervoer

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de overeenkomst* tussen het Koninkrijk België en de Republiek Senegal betreffende luchtvervoer.

Deze overeenkomst vervangt de bilaterale luchtvaartovereenkomst van 25 november 1966 waarvan meerdere clausules hetzij verouderd waren, hetzij met het communautair recht niet overeenstemden, hetzij gewoon aan de behoeften van de belanghebbenden of aan de ontwikkeling op aeropolitiek vlak niet meer beantwoordden.

* gedaan te Dakar op 18 januari 2013