14 okt 2013 19:52

Overeenkomst tussen de Benelux-landen en Zuid-Afrika inzake de afschaffing van visumplicht

Op 22 februari 2013 werd in Pretoria een overeenkomst getekend tussen de Benelux-landen en de regering van Zuid-Afrika voor de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke, officiële en dienstpaspoorten.

In het kader van de goede relaties met Zuid-Afrika heeft deze overeenkomst het vrije verkeer van diplomatiek, officieel en dienstpersoneel tot doel. Ze zijn vrijgesteld van de visumplicht voor verblijven van ten hoogste drie maanden.