02 apr 2015 13:51

Overeenkomst tussen de Lidstaten van de Europese Unie betreffende de bescherming van uitgewisselde gerubriceerde informatie

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders keurt de ministerraad het voorontwerp van wet goed houdende instemming met de overeenkomst tussen de Lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de bescherming van in het belang van de Europese Unie uitgewisselde gerubriceerde informatie*.

In het algemeen voorziet deze overeenkomst in een kader voor de bescherming en beveiliging van gerubriceerde informatie uitgewisseld in het belang van de Europese Unie. Samen met de beveiligingsvoorschriften van de Raad vormt dit verdrag een noodzakelijk geheel dat het systeem waarmee de bescherming van de geclassificeerde informatie wordt beheerd, versterkt.

Meer in het bijzonder beoogt deze overeenkomst te bekomen dat de partijen een gelijkwaardig beveiligingsniveau bieden aan de bescherming van gerubriceerde informatie, zoals gevraagd door de beveiligingsregelgeving van de Raad van de Europese Unie.

De overeenkomst zal eerstdaags ter instemming voorgelegd worden aan de Kamer.

* gedaan te Brussel op 25 mei 2011