09 jun 2005 17:00

Overeenkomst tussen FAVV en CODA

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, gaf de Ministerraad zijn toestemming om een overeenkomst te sluiten tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) over de bestrijding van dierenziekten.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, gaf de Ministerraad zijn toestemming om een overeenkomst te sluiten tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) over de bestrijding van dierenziekten.

Vroeger voerde CODA opdrachten uit voor het toenmalige Ministerie van Middenstand en Landbouw. Na de ontbinding van het Ministerie is de organisatie van de bestrijding van dierenziekten aan het FAVV toegekend. Om een duurzame en stevige basis voor de samenwerking te creëren, is een overeenkomst tussen het FAVV en CODA noodzakelijk. Bovendien is CODA de enige instelling die op dit gebied bepaalde opdrachten mag uitvoeren. De overeenkomst bestaat uit: - een algemene overeenkomst die de toepassing beschrijft, de duur van de overeenkomst, de opvolging van de acties, de financiering, de prijs en de betalingswijze. - specifieke overeeenkomsten die de geplande taken beschrijven, de financiering, de betalingswijze, de produkten en /of diensten die geleverd worden en eventuele bijzondere bepalingen. He totale budget voor 2005 bedraagt 3.696.000 euro. Ten opzichte van de vorige overeenkomst betekent dit een besparing van 261.000 euro.