23 jan 2004 13:00

Overeenkomst tussen het FAVV en het CODA

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, gaf de Ministerraad toelating aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) om een overeenkomst af te sluiten met het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en de Agrochemie (CODA).

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, gaf de Ministerraad toelating aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) om een overeenkomst af te sluiten met het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en de Agrochemie (CODA).

Deze overeenkomst is onmisbaar om een solide basis mogelijk te maken voor de verderzetting van de samenwerking op het vlak van dierziekten. De overeenkomst wordt gefinancierd met middelen van het FAVV. De uitgaven worden aangerekend op het artikel 526.050 "Labokosten".