20 jun 1997 17:00

Overeenkomsten met steden en gemeenten m.b.t. alternatieve gerechteli
jke maatregelen