20 jul 2005 17:00

Overeenkomsten tussen de federale Staat en steden en gemeenten

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, keurde de Ministerraad de inhoud goed van de overeenkomsten die tussen de federale Staat en sommige steden en gemeenten worden gesloten. Het gaat om overeenkomsten tussen de federale Staat en de stad Gent (overeenkomst Grootstedenbeleid) en de gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node (huisvestingsplannen).

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, keurde de Ministerraad de inhoud goed van de overeenkomsten die tussen de federale Staat en sommige steden en gemeenten worden gesloten. Het gaat om overeenkomsten tussen de federale Staat en de stad Gent (overeenkomst Grootstedenbeleid) en de gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node (huisvestingsplannen).

De overeenkomsten hebben meer bepaald betrekking op een geïntegreerde ontwikkeling van de wijken in de stad, duurzame banen in de buurt en een beter woningaanbod.