12 mrt 2004 16:00

Overeenkomsten voor de toekenning van kredieten

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid, keurde de Ministerraad de ontwerpovereenkomsten goed die, in het kader van het Grootstedenbeleid, werden afgesloten tussen de Federale Staat en de steden Brussel, Charleroi, Gent, La Louvière, Bergen, Oostende, Seraing en de gemeenten Anderlecht, Vorst, Molenbeek, Sint-Gillis en Sint-Joost.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid, keurde de Ministerraad de ontwerpovereenkomsten goed die, in het kader van het Grootstedenbeleid, werden afgesloten tussen de Federale Staat en de steden Brussel, Charleroi, Gent, La Louvière, Bergen, Oostende, Seraing en de gemeenten Anderlecht, Vorst, Molenbeek, Sint-Gillis en Sint-Joost.

Deze overeenkomsten hebben betrekking op de toekenning door de Federale Staat van een budget van 42.292.000 euro, te verdelen tussen vijftien steden en gemeenten. Het bedrag dat aan elke stad of gemeente wordt toegekend wordt berekend op basis van het aantal inwoners.