07 sep 2012 18:05

Overgangsmaatregelen voor het personeelsbeleid van de FOD Financiën - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een aantal overgangsmaatregelen goed voor de personeelsleden van de FOD Financiën*.

Zo zullen de laureaten van een bevorderingsexamen benoemd kunnen worden in deze functies op basis van de huidig geldende personeelsreglementering van de FOD Financiën. Om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren zal het voorlopig ook mogelijk zijn om ambtenaren in waarnemende hogere functies aan te duiden.

Concreet gaat het om overgangsmaatregelen in afwachting dat de functies van de bijzondere loopbaan van Financiën in de gemene loopbaan worden geïntegreerd.

Het ontwerp van koninklijk besluit werd voor overleg voorgelegd aan sectorcomité II - Financiën en aan het advies van de Raad van State.

* kb tot wijziging van de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn tot de uitvoering van het kb van 20 december 2007 houdende de classificatie van functies van niveau A.