10 mei 1996 17:00
Hoort bij Persbericht

Overgangsregeling jaarlijkse rijkstoelage aan dienst voor geneeskundig
e verzorging van het stelsel van de kleine risico's van de zelfstandig
en