08 jun 2012 17:27

Overgangsstelsel voor de vergunningen van treinconducteurs

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een overgangsstelsel voor de vergunning van treinconducteurs door de opleidingsinstellingen invoert*.

De vergunningen van de opleidingsinstellingen in het nationale stelsel verdwijnen stapsgewijs nu het Europese stelsel wordt ingevoerd. De afschaffing  kan echter een probleem zijn voor de werkplaatsbestuurders en de bestuurders van spooraansluitingen. Ze kunnen tijdelijk hun activiteiten uitoefenen met hun nationale vergunning tot het Europese stelsel van kracht is. 
Het ontwerp brengt ook een aantal wijzigingen aan een aantal koninklijke besluiten aan.
*ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 betreffende de veiligheidsvergunning, het veiligheidscertificaat en het jaarlijks veiligheidsverslag, het koninklijk besluit van 13 november 2009 tot vaststelling van de nationale spoorwegveiligheidsdoelstellingen en -methodes, en het koninklijk besluit van 12 september 2011 betreffende de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en de erkenning van opleidingscentra.