13 jun 2016 17:07

Overheid en voedingssector gaan samen voor 5% minder calorieën en verbeterde voeding

Brussel, 13 juni 2016 – Minister van Volksgezondheid Maggie De Block ondertekende vandaag een Convenant Evenwichtige Voeding met FEVIA, de federatie van de Belgische voedingssector en COMEOS, de federatie voor handel en diensten. Met dit convenant mikken voedingsbedrijven, handelaars, restaurantketens en cateringbedrijven en overheid op een daling van de calorie-inname van 5%, bijvoorbeeld door het verminderen van het suiker- en/of vetgehalte. Daarnaast willen ze de samenstelling van voeding ook optimaliseren waar mogelijk, bijvoorbeeld door het toevoegen van meer vezels of verminderen van verzadigde vetten. Volgend jaar wordt een verder engagement bekeken. België is met dit concreet en breed gedragen plan Europees koploper om consumenten op weg te helpen naar een gezonder en evenwichtiger voedingspatroon.
 

Deel van een bredere gezondheidsaanpak

 

FEVIA, COMEOS en de verschillende betrokken sectoren ontwikkelden in samenspraak met de FOD Volksgezondheid een plan-van-aanpak per productcategorie. De algemene doelstelling is om tussen 2012 en 2016/2017 bij te dragen tot een reductie van 5% calorie-inname en/of om de product-samenstelling te verbeteren waar mogelijk. Een infografiek (zie bijlage) illustreert de concrete aanpak per productcategorie, voor zowel merkproducten als voor huismerken. Het convenant voorziet volgend jaar reeds een eerste evaluatie van de impact van de engagementen van de afgelopen 5 jaren. Afhankelijk van de resultaten zullen FEVIA en COMEOS bijkomende engagementen op tafel leggen voor de periode tot 2020. Minister De Block: “Iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen als het om gezonde, evenwichtige voeding gaat: elke burger maar ook de overheid en de industrie. Ik dank de Belgische voedingssector voor hun engagement. Dit convenant is een belangrijke stap voor ons algemeen plan van aanpak dat we samen met de deelstaten uitwerken. Een aantal acties van ons globaal Voedingsplan zijn al goed ingeburgerd zoals de voedingsteams in ziekenhuizen of de Baby Friendly Hospitals. Andere stukken van de puzzel worden momenteel op punt gesteld zodat we tot een goed pakket aan maatregelen komen waardoor onze bevolking gezonder en evenwichtiger kan eten.”

 

Dialoog zorgt voor resultaten

 

De vermindering van de calorie-inname kan gebeuren door de samenstelling van producten aan te passen zodat ze minder suikers en/of vetten bevatten, maar ook door kleinere portiegroottes aan te bieden en door een betere communicatie naar de consument. FEVIA, de federatie van de voedingsindustrie, benadrukt dat dit engagement een verschil kan maken voor de consument. “Belgische voedingsbedrijven zetten in op kwaliteit, diversiteit en innovatie, de kernwaarden van Food.be – Small country. Great food. 2 op 3 voedingsbedrijven in België veranderden vorig jaar de samenstelling van minstens één van hun producten. Innovatie zorgt dus voor een ruimere keuze en maakt het de consument gemakkelijker om voor een evenwichtige voeding te kiezen. Tegelijk moeten we er wel voor zorgen dat we de kwaliteit en smaak behouden die consumenten verwachten van Belgische voeding,” aldus Jean Eylenbosch, voorzitter van FEVIA. Voor Chris Moris, directeur-generaal van FEVIA zijn dialoog en samenwerking tussen overheid en voedingssector de sleutel tot succes, zeker in een klein land als België: “Met het zout-convenant (2008 – 2013) lukte dat perfect: samen zorgden we ervoor dat de zoutconsumptie daalde met maar liefst 10%. De uitdaging om de energie-inname te reduceren is wellicht nog groter. Maar laat het duidelijk zijn dat we met dit engagement onze verantwoordelijkheid blijven nemen om consumenten te helpen een gezonde en evenwichtige levensstijl na te streven.”

 

De consument beslist

 

Het Convenant Evenwichtige Voeding kadert binnen het streven van de overheid en de voedingssector om de gezonde keuze de gemakkelijke keuze te maken voor de consument. Een mirakeloplossing is dit engagement evenwel niet: de uiteindelijke keuze om te komen tot een evenwichtig voedingspatroon ligt steeds bij de consument. “Handelaars spelen een dubbele rol: zij verkopen producten van anderen en daarbovenop produceren zij zelf maar liefst één derde van de producten in de winkel. Met dit convenant nemen handelaars, restaurantketens en cateringbedrijven hun verantwoordelijkheid”, zegt Dominique Michel, ceo van Comeos. “Informatie en sensibilisering is ook cruciaal: wij beseffen dat we door het aanpassen van de productsamenstelling het obesitasprobleem niet zomaar gaan oplossen. Een gezonde levensstijl is een combinatie van factoren, waaronder evenwichtige voeding en voldoende beweging. Wij engageren ons om hier samen met de partners aan bij te dragen, maar de consument speelt ook een belangrijke rol.”

 

Voor meer informatie:

PERSDIENST VAN MAGGIE DE BLOCK, MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID

Els Cleemput - woordvoerder van minister Maggie De Block

M: +32 475 29 28 77

E: els.cleemput@minsoc.fed.be

 

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

Jan Eyckmans – Woordvoerder

M: +32 495 25 47 24

E: jan.eyckmans@gezondheid.belgie.be

 

FEVIA Nicholas Courant - Communication Manager

T: +32 2 432 32 53

M: +32 478 24 31 49

E: nc@fevia.be

 

COMEOS

M: +32 492 729 370

E: press@comeos.be