17 mrt 2009 16:51

Overheid moet facturen op tijd betalen

Van Rompuy en Van Quickenborne wijzen
op de geldende wettelijke termijnen en verwijlinteresten

Van Rompuy en Van Quickenborne wijzen op de geldende wettelijke termijnen en verwijlinteresten

De overheid moet in de huidige economische crisis ook het goede voorbeeld tonen en haar facturen op tijd betalen. Deze maatregel werd in het economisch relanceplan van de federale regering opgenomen op initiatief van minister van Economie Vincent Van Quickenborne. In een omzendbrief aan alle overheden van ons land herinnert Eerste minister Herman Van Rompuy eraan  dat de geldende betalingstermijnen strikt moeten worden gerespecteerd en dat hoge verwijlinteresten moeten worden betaald bij niet-naleving.

In deze moeilijke economische omstandigheden is het belangrijk dat bedrijven kunnen rekenen op de tijdige betaling van hun facturen door alle Overheden. De maatregel werd dan ook opgenomen in het economisch relanceplan van de federale regering. Eerste minister Herman Van Rompuy en minister van Economie Vincent Van Quickenborne herinneren in een rondzendbrief aan de geldende wettelijke termijnen en de voorziene hoge verwijlinteresten. Deze werd gisteren in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.