05 jun 2015 14:37

Overheidsopdracht 15AW103 betreffende de aankoop van INS/GPS geleidingskits als gevolg van de “Operation Desert Falcon” (Irak)

Op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput gaat de ministerraad akkoord met het opstarten van een overheidsopdrachtsprocedure voor de aankoop van INS/GPS-geleidingskits voor de F-16-vloot, die bruikbaar zijn in alle weersomstandigheden.

Deze overheidsopdracht dekt de geraamde behoefte aan precisie-lucht-grondgeleidingskits om stockbreuk te vermijden en de inzet op het operatietoneel Operation Desert Falcon (ODF) boven het Iraaks grondgebied veilig te stellen. Met het Just in time bestellen van verbruiksgebonden hoeveelheden wordt de aanleg van mogelijke buitenproportionele stocks vermeden. 

Als gevolg van de ontplooiing ODF en het hiermee verwachte verbruik van precisiegeleidingskits zijn 28 EA precisiegeleidingskits KMU-556 en 55 EA precisiegeleidingskits KMU-572 nodig.