19 sep 2011 13:57

Overheidsopdracht

Overheidsopdracht voor Landsverdediging

De ministerraad geeft toestemming aan minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een overheidsopdracht uit te schrijven voor vijf contracten van vijf jaar die toegang verlenen tot de gegevensbanken IHS, Factiva, Economist Intelligence Unit, Dun & Bradstreet en Oxford Analytica. De cel Open Source Intelligence (OSINT) heeft toegang tot de gegevensbanken nodig om zijn opdracht te vervullen.