04 nov 2011 11:22

Overheidsopdracht

Levering van elektriciteit aan kwartieren van defensie

Levering van elektriciteit aan kwartieren van defensie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een overheidsopdracht toe te kennen voor de levering van elektriciteit aan de kwartieren van Defensie in het  Vlaamse Gewest aan de firma SA Lampiris.