20 jul 2023 18:32

Overheidsopdracht betreffende de werklastmeting van het Openbaar Ministerie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht betreffende de werklastmeting van het Openbaar Ministerie.

Om de continuïteit van het OMPILOT-platform te verzekeren en om de behoeften voor de komende jaren af te dekken, is een uitbreiding vereist van het voorziene pakket aan consultancy. 

Daarom wordt een onderhandelingsprocedure gevoerd zonder bekendmaking met het oog op de plaatsing van een nieuwe opdracht van drie jaar bij de huidige dienstverlener iMendos.