15 jul 2016 16:09

Overheidsopdracht Defensie: aankoop van multirole radio's voor de Special Forces Group

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput de opstart van een overheidsopdrachtenprocedure goed over de aankoop van tactische multirole radio's voor de Special Forces Group in het kader van de operatie "Vigilant Guardian".

De overheidsopdracht, die kadert in de strijd tegen terrorisme en radicalisme, bevat de vervanging van de obsolete radio's door recente tactische multirole radio's voor de Special Forces Group (SFG). Het contract wordt afgesloten door een onderhandelingsprocedure via een "Letter of Offer and Acceptance" (LOA) met de Amerikaanse autoriteiten af te sluiten.

Sinds januari 2015 neemt Defensie deel aan de operatie "Vigilant Guardian" (OVG) over het hele nationale grondgebied ter ondersteuning van de federale politie. De SFG wordt bij kritieke dreiging eveneens ingezet met gebruik van al hun organieke middelen, waaronder zeer specifiek communicatiematerieel.