13 mei 2022 17:22

Overheidsopdracht in het kader van Beliris

De ministerraad gaat op voorstel van de minister belast met Beliris, Karine Lalieux, akkoord met de gunning van een overheidsopdracht in het kader van het Beliris-samenwerkingsakkoord voor de renovatie van een sociale woontoren te Anderlecht.

De uit te voeren werken betreffen de uitbreiding en renovatie van 80 appartementen van de sociale woontoren Peterbos 9, te Anderlecht.

De toren en de appartementen krijgen een kwalitatieve upgrade die een eerste stap betekent voor de herwaardering van de site.

Het Beliris-samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet in diverse initiatieven met de bedoeling de rol van Brussel als hoofdstad en internationale stad te bevorderen.