20 jul 2023 18:32

Overheidsopdracht in het kader van de verkiezingen in de stem- en telbureaus en in de kieshoofdbureaus

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor de FOD Binnenlandse Zaken betreffende een raamovereenkomst voor leveringen en diensten gebruikt bij de verkiezingen in de stem- en telbureaus alsook in de kieshoofdbureaus.

Voor de organisatie van de verkiezingen is een groot aantal leveringen en diensten vereist. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • het drukken van stembiljetten
  • de levering van formulieren en omslagen voor de stem- en telbureaus
  • de levering van documenten voor de kieshoofdbureaus

Deze leveringen en diensten worden deels door de kieshoofdbureaus (drukken van stembiljetten, leveringen met betrekking tot de stemming van Belgen in het buitenland, leveringen voor de telbureaus, ...) en deels door de gemeenten (voornamelijk leveringen voor de stembureaus) besteld, zonder dat de hoofdbureaus noodzakelijkerwijs een volgens de regels opgemaakte overheidsopdracht organiseren.

In dit kader wordt nu een raamovereenkomst gesloten die de hoofdbureaus in staat zal stellen prestaties te bestellen met inachtneming van de regels voor overheidsopdrachten. Teneinde het werk van de gemeenten te vergemakkelijken, wordt in deze raamovereenkomst eveneens een onderdeel opgenomen betreffende de door de gemeenten geplaatste bestellingen. Het gaat om dezelfde leveranciers als voor de hoofdbureaus.

Concreet is de opdracht verdeeld in percelen per provincie en zal de opdracht geplaatst worden via een mededingingsprocedure met onderhandeling.