12 mei 2023 15:57

Overheidsopdracht in het kader van het Europees Sociaal Fonds Plus

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor de aankoop van levensmiddelen voor het jaar 2023. De opdracht wordt gelanceerd in het kader van het federaal voedselhulpprogramma dat deel uitmaakt van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+).

De 25 loten aangekochte voedingsmiddelen zullen gratis ter beschikking gesteld worden van OCMW’s, voedselbanken en erkende vzw’s met het oog op de gratis verdeling ervan aan de meest behoeftigen. Het gaat om ongeveer 750 organisaties verspreid over heel België. Er wordt hiervoor een budget van 25.667.000 euro voorzien, een stijging van 9,74% ten opzichte van de begroting van vorig jaar. Dit biedt een antwoord op de toegenomen vraag.