18 mei 2017 16:17

Overheidsopdracht met betrekking tot de verwerking van plasma aangeleverd door de bloedinstellingen in België

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block om een procedure op te starten met betrekking tot de verwerking van plasma dat aangeleverd wordt door de bloedinstellingen in België.

Vanaf 1 december 2017 zal het plasma dat ingezameld werd door de Belgische bloedinstellingen verwerkt worden tot medicijn door een aanbesteder die voor vier jaar wordt aangesteld. Die is verplicht om de Belgische ziekenhuizen prioritair te bevoorraden met tot medicijn verwerkt plasma. Er moet dus tegen 1 december 2017 via een overheidsopdracht met Belgische en Europese aankondiging een nieuwe verbintenis aangegaan worden.