20 nov 2015 14:16

Overheidsopdracht mobiele telefoniediensten voor de federale diensten

De ministerraad geeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput de toelating om een overheidsopdrachtenprocedure op te starten via een open aanbesteding voor mobiele telefoniediensten en verwante diensten voor de federale diensten in het hele land.

Het huidige contract vervalt op 31 december 2015 en het nieuwe contract wordt voor een periode van vier jaar afgesloten. De abonnementen zijn na de einddatum van het contract nog zes maanden geldig.