15 sep 2016 13:49

Overheidsopdracht over de onderhoudsovereenkomst voor de analytische apparatuur van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block akkoord met het aanvatten van een overheidsopdrachtenprocedure om een onderhoudsovereenkomst af te sluiten voor de analytische apparatuur van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. 

Het betreft hier een meerjarige onderhoudsovereenkomst van het platform chromatografie en massaspectrometrie van het WIV-ISP. Om de continuïteit van het onderzoek en de routine te kunnen verzekeren, dient analytische apparatuur een jaarlijks onderhoud te verkrijgen. Hierbij worden toestellen nagekeken op gebreken, gereinigd, hersteld en wordt er een hercalibratie uitgevoerd door een externe firma. Dit onderhoud heeft als doel om te voldoen aan de eisen van stakeholders (FAGG, FAVV...) en aan de externe kwaliteitsnormen (Belac, ISO17025, EDQM...).