18 nov 2016 16:51

Overheidsopdracht: reactivering van het project "Virtueel oefenen" voor brandweer

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon om de overheidsopdracht rond de reactivering van het project "Virtueel oefenen".

Met dit project zullen brandweermannen in staat zijn om complexe interventies te oefenen in een virtuele omgeving. Zodoende kunnen zij maximaal getraind worden zonder echter blootgesteld te worden aan de potentiële risico’s van dergelijke situaties.

Het project is ideaal om industriële incidenten na te bootsen. Om die reden komt het SEVESO-fonds dan ook tussen in de financiering. De opdracht heeft betrekking op de bestelling van de instructeurs- en deelnemerslicenties, de opmaak van een Belgische omgeving en de opleiding van de instructeurs voor elk provinciaal opleidingscentrum.

De opmaak van de Belgische omgeving (brandweervoertuigen, materiaal, kledij, etc.) alsook de opleiding van de instructeurs zijn ten laste van het Sevesofonds. In de offerte zijn eveneens de nodige licenties voorzien om de Belgische instructeurs toe te laten om zelf eigen virtuele omgevingen op te bouwen (zoals de Sevesobedrijven of andere kritische infrastructuur). De financiering zal gebeuren via een basisallocatie van het Sevesofonds.

De FOD Binnenlandse Zaken, handelt als opdrachtencentrale waarbij ook de provinciale opleidingscentra bijkomende deelnemerslicenties kunnen bestellen, die ze dan zelf bekostigen.