16 jul 2021 17:54

Overheidsopdracht ten voordele van FOD Justitie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht betreffende de invoering en het onderhoud van een beheerssysteem voor de penitentiaire inrichtingen.

Het nieuwe beheerssysteem (offender management system - OMS) zal het huidige SIDIS Suite vervangen, dat de leidinggevenden van de Belgische gevangenissen tot nu toe ondersteunde bij het dagelijks en lange termijn detentiebeheer.

Het systeem deelt ook penitentiaire informatie met betrekking tot ruim 100.000 detentiedossiers met overheden en partners van de veiligheidsketen.

De opdracht zal verlopen via een mededingingsprocedure met onderhandeling. Het gaat dus om een Europese procedure.