20 mei 2022 14:45

Overheidsopdracht van het FAVV

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval akkoord met de plaatsing van een overheidsopdracht voor juridische diensten voor rekening van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Het voorwerp van deze opdracht is het afsluiten van een raamovereenkomst waarbij het FAVV voor een periode van twee jaar opdrachten kan toewijzen aan advocaten voor de vertegenwoordiging in administratieve en justitiële geschillen en voor juridisch advies.