20 nov 2020 16:19

Overheidsopdracht: vernieuwing van het onderhouds-en hostingcontract voor Sanitel

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de hosting en het onderhoud van de databank Sanitel.

Concreet gaat het over de vernieuwing van het onderhouds-en hostingcontract van de Sanitel-toepassing dat op 31 januari 2021 afloopt. Het contract wordt verlengd voor een periode van vier jaar en na een mededingingsprocedure met onderhandeling aan hetzelfde bedrijf gegund.

Sanitel is een database die jaren geleden werd ontwikkeld om te voldoen aan Europese verplichtingen en wordt gebruikt om:

  • de veestapel traceerbaar te maken
  • de gegevens van de slachthuizen in op te slaan
  • de gegevens over het antibioticagebruik bij bepaalde soorten in op te nemen