20 nov 2020 16:19

Ministerraad van 20 november 2020

De ministerraad vond plaats via videoconferentie op vrijdag 20 november 2020, onder het voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo.

Tijdens de persconferentie kondigde de eerste minister aan dat de ministerraad het voorontwerp van programmawet in tweede lezing heeft goedgekeurd. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft de maatregelen op vlak van fiscaliteit nader toegelicht. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne besprak vervolgens de verlenging van het geboorteverlof voor vaders en co-ouders. Minister van Zelfstandigen David Clarinval heeft de maatregelen betreffende de verhoging van de minimumpensioenen voor zelfstandigen nader toegelicht en ten slotte heeft de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, de maatregelen geschetst die in zijn bevoegdheidsgebied zijn genomen.

De eerste minister gaf vervolgens het woord aan de staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz, die het federale actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd en intrafamiliaal geweld kort presenteerde.

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet gaf ook enkele details over het Boost-plan, dat bijkomende investeringen voor het spoorvervoer plant. De ministerraad heeft hierover een princiepsakkoord gegeven.

Tot slot sprak de eerste minister nog over de situatie van de Covid-19-pandemie. Ze zal eind deze maand worden geëvalueerd en dan zullen er besluiten worden genomen. Hij riep de bevolking op, zich ervan bewust te zijn dat de kerstdagen niet op dezelfde manier kunnen worden doorgebracht als voorheen en dat wintersportvakanties zeer grote risico's met zich meebrengen voor de verspreiding van het virus.

De Powerpointpresentatie van de persconferentie bevindt zich in de bijlage. 

U kunt de persconferentie bekijken via deze link.

De ministerraad nam volgende beslissingen: